Wczytywanie

POLKARMA

 

Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych.
Stowarzyszenie powstało w 1993 r., obecnie zrzesza wiodące firmy z branży, które działają aktywnie na polskim rynku.

Główne cele Stowarzyszenia

 
REPREZENTACJA
I OCHRONA

wspólnych interesów producentów karm dla zwierząt domowych.

DORADZTWO
I WSPIERANIE

podmiotów gospodarczych związanych z tym przemysłem.

WSPÓŁPRACA
 

z instytucjami, władzami oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.

PROMOCJA
 

branży i zbilansowanego żywienia.

EDUKACJA
SPOŁECZNA

w obszarze odpowiedzialnego żywienia i opieki nad zwierzętami domowymi.

FAKTY

 

Wartość polskiego rynku karmy dla zwierząt wynosi ok. 2,5 mld zł.
Rocznie odnotowuje się wzrost rynku karmy dla zwierząt średnio o ok. 7%. Rynek karmy dla zwierząt z roku na rok
odnotowuje stabilne wzrosty. Analitycy przewidują, że trend rosnący utrzyma się przez kilka kolejnych lat.
Świadczy to o ogromnym potencjale branży.

 

Pokrycie kaloryczne, czyli procent potrzeb energetycznych zwierząt zaspokajanych przez gotową karmę szacujemy na około 30%

 

 

MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ NASTĘPUJĄCE TRENDY W BRANŻY

 

Rosnące zainteresowanie posiadaniem zwierząt domowych i odpowiedzialną opieką nad nimi.

Stopniowa zmiana roli zwierząt domowych w życiu człowieka i postrzeganie ich jako członków rodziny.

Premiumizację – coraz większe zainteresowanie produktami z wyższej półki cenowej.

Dużą dynamikę wzrostów sprzedaży w kanale internetowym.

AKTUALNOŚCI

 

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie POLKARMA jest głównym stowarzyszeniem producentów z branży gotowej karmy dla zwierząt domowych, które zrzesza reprezentantów wiodących firm pod względem skali produkcji pokrywającej ponad połowę rynku karm gotowych dla zwierząt domowych w Polsce.

Zobacz listę członków